Norske innskudd fortsatt trygge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norske innskudd fortsatt trygge

Norske banker garanterer for alle innskudd opp til 2 millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond som disponerer 26,4 milliarder kroner. – Vi hadde håpet å få beholde denne ordningen. Det viktige er imidlertid at vi har fått en svært lang overgangsperiode, at norske banker er svært solide, og at innskyternes penger uansett er trygge. Det sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge i en kommentar til at EUs finansministre og Europaparlamentet er blitt enige om nye, harmoniserte regler for innskuddsgaranti i EU.

Jan Erik Fåne

Finans Norge har støttet både den forrige og den nåværende regjerings arbeid med å få beholde den eksisterende innskuddsgarantien i Norge.

God innsats

– Regjeringene har gjort en god innsats, og sørget for at norske standpunkt og argument har vært godt kjent for beslutningstakerne. Også vi har arbeidet gjennom våre internasjonale nettverk, sier Fåne.

Saken skal nå først til videre behandling i EU, før det deretter skal forhandles om innpassing i EØS-avtalen. Endringene vil derfor først tre i kraft om flere år.

– Vi vil fortsatt støtte regjeringens arbeid med hvordan direktivet skal innpasses i EØS-avtalen, sier Jan Erik Fåne.