Nasjonal godkjenningsordning for selgere og rådgivere i skadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nasjonal godkjenningsordning for selgere og rådgivere i skadeforsikring

Den nye godkjenningsordningen startet sin virksomhet i mars. Per i dag har ordningen 13 tilsluttede bedrifter og ca. 7000 registrerte kandidater. Av disse er litt over halvparten også registrert i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

– Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg. At alle som arbeider innenfor salg og rådgivning i skadeforsikring har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er også viktig for den alminnelige tillit til finansnæringen og for næringens omdømme, sier Geir Trulserud som er direktør for prosessområde skade i Finans Norge.

Den nye ordningen er en videreføring av det arbeidet skadeselskapene påbegynte i 2009. Den gangen ble det laget en rammeplan som lå til grunn for selskapsintern godkjenning,

Nasjonal fagplan

Godkjenningsordningen bygger på en omfattende nasjonal fagplan, og kandidatene må avlegge både en kunnskapsprøve og en praktisk prøve.   I følge daglig leder Siv Seglem i Finansnæringens autorisasjonsordninger har det vært stor aktivitet de første månedene.

– Det er allerede gjennomført mer enn 250 kunnskapsprøver. Flere sensorkurs er avholdt, og skadeselskapene avvikler nå praktiske prøver med utgangspunkt i felles rammeverk.  I sekretariatet er vi imponert over den positive holdningen og innsatsviljen både bedrifter og kandidater viser, sier hun.