Nanomaterialer – en framtidig forsikringsrisiko?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nanomaterialer – en framtidig forsikringsrisiko?

Det er grunn til en viss bekymring for at utbredelse og bruk av nanomaterialer på sikt kan skade helse og miljø. Ikke minst har dette spørsmålet stor betydning for forsikringsnæringen, skriver fagsjef Stein Haakonsen i Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift.

For forsikringsnæringen har dette stor betydning fordi næringen må fokusere på mulig eksponering av risiko innenfor forsikringsprodukter som dekker helse, uførhet, yrkessykdom, generelt ansvar og produktansvar.

Mange typer nanomaterialer er blitt framstilt i løpet av de siste tiårene. Materialene benyttes allerede i en lang rekke produkter og har vist seg å ha stor nytteverdi både i næringslivet og for privatpersoner. Det kommer mange flere produkter til etter hvert. Materialene er kommet for å bli og risiko og eventuelle kostnader må veies opp mot nytteverdien. Vi må kort og godt lære oss til å leve med og å håndtere denne risikoen på en best mulig måte. For forsikringsnæringen betyr dette adekvat risikovurdering og risikohåndtering.

Som en konsekvens av denne erkjennelsen, er det satt i gang en rekke forskningsprogrammer for kartlegging av risikopotensialet og for å påvise eventuelle sammenhenger mellom framstillingen og bruken av nanomaterialer og negative effekter på helse og miljø.

Les hele artikkelen her

Fakta om nanomaterialer. Kilde: Wikipedia.

  • Nanomaterialer er strukturer som har størrelse mellom 1 og 100 nanometer. 1 nanometer er en milliondels millimeter. De trenger lettere gjennom andre substanser og reagerer lettere med andre stoffer.
  • Nanoteknologi baserer seg på evnen til å modifisere og bygge strukturer på atom- og molekylnivå, samt til å kontrollere egenskapene til strukturer. De viktigste nanostrukturene er partikler, tråder og rør, tynne belegg og filmer, samt porer.
  • Nanomaterialer kan benyttes til å gi andre materialer nye eller forbedrede bruksegenskaper.