Kortmisbruk for 75 millioner kroner første halvår

I første halvår 2013 rapporterte bankene tap på kortsvindel for 75 millioner kroner. Det er 15 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge.

Sammenlignet med den enorme kortbruken her i landet, er det likevel svært liten risiko for å bli svindlet. I 2012 utgjorde kortsvindel ca. 0,017 % av den totale kortomsetningen.

– Bruk av regionsperre og sms-varsling, bankenes overvåkingssystemer og politiets innsats på området er viktige grep for å bekjempe kortsvindelen, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Så lenge man ikke har vært uaktsom, dekker banken tapet. Men man skal for eksempel aldri oppbevare kort og kode sammen.

Skimming utenfor Norge

Når det gjelder skimmingaktiviteten, var det noe mindre skimming i første halvår 2013, sammenlignet med samme periode i 2012. Skimming innebærer at svindlere kopierer magnetstripen på kortet, samt observerer eller filmer inntastingen av pin-koden.

 Av tap på til sammen 22 millioner som følge av skimming, er mer enn 20 millioner kroner knyttet til skimming som har skjedd i utlandet. Svært lite av dette skjer i Norge.

Korttyveri og svindel

I de første seks månedene av 2013 gikk antallet kortmisbruksaker, der kort er stjålet og bankkundens pin-kode er observert, noe ned.

Mye av forklaringen er at politiet har gjort en god innsats for å ta de som står bak dette. Storbyene og områder med mange mennesker samlet er mest utsatt når det gjelder lommetyveri og pin-kode tyverier.

– Pass godt på kortet ditt og pin-koden i julehandelen. Det bør være like naturlig å skjule koden som å bruke bilbelte, sier Neverdal.

Ikke gi opplysninger

De siste par årene har mange mennesker opplevd å bli ringt opp av folk som sier at de er fra banken, eller kanskje en stor dataleverandør og vil ha opplysninger av deg. Svindlerne er gjerne ute etter fødselsnummer, pin-kode og kontonummer.

– Ikke gi fra deg noe, dette er svindelforsøk. Skulle du være så uheldig å gi opplysninger til uvedkommende, ta kontakt med banken umiddelbart og forklar hva som har skjedd, sier Stine Neverdal i Finans Norge.

Ti gode råd for kortbruk:

  • Skjul inntastingen av PIN-koden, og ikke la noen titte over skulderen din.
  • Bruk regionsperre når det er mulig.
  • Avslå assistanse fra "gode hjelpere" ved minibanken.
  • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner.
  • Ha gjerne sparepengene på en annen konto i banken enn kortkontoen.
  • Er du på reise, kan det være lurt å ha to kort oppbevart på ulike steder.
  • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen er riktig.
  • Kortet må oppbevares slik at kort og PIN-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre.
  • Lær deg PIN-koden utenat, og oppgi den aldri til noen.
  • Hvis kortet blir borte, meld umiddelbart fra til sperretjenesten som banken din har oppgitt.

Kortmisbruket fordeler seg slik:

Misbruk med falske kort (skimming og eksempelvis datainnbrudd): 32 millioner kroner

Misbruk av kortinformasjon, uten kort (internetthandel): 26 millioner kroner

Misbruk med originalkort og pin-kode: 15 millioner kroner (lommetyverier etc.)

Annet: 2 millioner kroner