CSR i europeisk banksektor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

CSR i europeisk banksektor

Den europeiske bankforeningen, EBF, har nettopp publisert en oversikt over sine medlemsorganisasjoners arbeid med samfunnsansvar. Publikasjonen tar mål av seg til å beskrive beste praksis på en rekke sentrale områder: samfunnsengasjement, miljø, arbeid rettet mot barn og unge, kunnskap om økonomi, ansvarlige investeringer, rapportering mv.

– EBF er nå i ferd med formalisere samarbeidet med andre interessenter både i og utenfor EU med sikte på å styrke arbeidet med CSR, heter det i rapporten.

Norge ligger godt an

Finans Norge har deltatt i utarbeidelsen av eksempelsamlingen. Det har vært interessant å registrere at modenheten er større i Norge enn i mange andre land når det gjelder CSR, sier direktør Jan Digranes som er ansvarlig for prosessområde bank i Finans Norge og som i disse dager starter opp banksidens arbeid med bærekraft.

– Bærekraftperspektivet får stadig større oppmerksomhet. Det får betydning for bankenes virksomhet. Vår oppgave er først å bidra til bevisstgjøring og deretter peke på sentrale problemstillinger som den enkelte bank bør ha et forhold til, sier Digranes.

31 land

EBF representerer nasjonale bankforeninger i 31 land. Disse har til sammen 4 500 medlemmer med 2,5 millioner ansatte.