Ny tjenestepensjon snart på plass

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny tjenestepensjon snart på plass

Allerede denne uken skal Stortingets finanskomite avgi sin innstilling om det nye pensjonsproduktet som ble fremmet i begynnelsen av oktober.  Finans Norge har hatt møter med flere av stortingsfraksjonene for å fremme sine synspunkter. Alt ligger dermed til rette for at ny tjenestepensjonslov og økte maksimale innskuddssatser kan tre i kraft fra årsskiftet.

Stefi Kierulf PrytzMangler overgangsregler

– Det nye hybridproduktet er i utgangspunktet relativt bra. Problemet er at det ikke er fremmet forslag til overgangsregler som gjør at man kan overføre rettighetene, herunder fripoliser, fra ytelsespensjonen til det nye produktet. Uten overgangsregler ser vi det som sannsynlig at ny tjenestepensjon blir mindre attraktivt å tilby og at innskuddspensjon blir det rådende alternativet til dagens ytelsespensjonsordninger, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge(bildet).

Hun forteller at Finans Norge har benyttet anledningen til å understreke betydningen av å få overgangsreglene på plass hurtig.

Regler om kostnadsdekning

– I tillegg mener vi reglene om kostnadsdekning må endres for at ny tjenestepensjon skal kunne bli et alternativ til innskuddspensjon. I innskuddspensjon har arbeidsgiver ikke kostnadsansvar for verken fratrådte arbeidstakere eller pensjonister. Arbeidsgiver bør heller ikke pålegges et slikt kostnadsansvar i ny tjenestepensjon, mener Kierulf Prytz.  

Regjeringen har dessuten foreslått at administrasjonskostnadene ved ordningen skal trekkes fra på den enkeltes pensjonsytelse. Dette er ikke i tråd med gjeldende praksis på andre tjenestepensjonsordninger i privat sektor, hevder Finans Norge.

En tilsvarende regel i innskuddspensjon ble opphevet av Finansdepartementet i 2007. Ny tjenestepensjonslov har dessuten mange likhetstrekk med ny pensjonsordning for stortingspolitikere, hvor det ikke er krav om kostnadene skal dekkes innenfor maksimale innskuddssatser.

Ikke ønsket

– I ordninger opp mot maksimale innskuddssatser vil kostnadene spise av arbeidstakers fremtidige pensjonsytelse, noe verken arbeidstakerne eller arbeidsgiverne har ønsket. Vi mener det riktigste er at administrasjonskostnadene holdes utenfor og at disse dekkes av arbeidsgiveren. Det vil også gi mer synlige kostnader, noe som stimulerer til konkurranse, sier Kierulf Prytz.

Ønsker bedre sparemuligheter 

Vi mener også at mulighet for individuell sparing gjennom tjenestepensjonsordningen bør bedres. Etter lovforslaget må to tredeler av de ansatte i bedriften vedta en ordning med individuell sparing. Deretter må de være med på samme sparing med lik prosentsats, og alle nyansatte må være med på ordningen.

Finans Norge mener det bør være mulig for den enkelte selv å avgjøre om og hvor mye man ønsker å spare til egen pensjon på arbeidsgivers pensjonsordning, innenfor maksimale innskuddsrammer. Myndighetene bør stimulere til at folk sparer til egen pensjon, og dette vil være en effektiv og fleksibel måte å få til det på, hevder Finans Norge.

Har møtt alle

– Vi har hatt gode møter både med opposisjonen og med Høyre og FrP om denne saken. Så gjenstår det å se hva Stortinget konkluderer med på den svært knappe tiden de har hatt til å behandle saken, avslutter Kierulf Prytz.