Ny pensjon var bra – blir bedre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny pensjon var bra – blir bedre

Stortingets finanskomite har nå avgitt sin innstilling til nytt pensjonsprodukt, og Stortinget har gjort en god pensjonsordning enda bedre. – En samlet finanskomite benytter anledningen til å understreke at overgangsregler for opptjente rettigheter må komme raskt. Tilpasninger i regelverket for dagens foretakspensjonsordninger og fripoliser er noe vi er svært opptatt av, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.Finanskomiteen har endret forslaget fra regjeringen når det gjelder administrasjonskostnadene. Proposisjonen foreslo at disse skulle dekkes innenfor maksimale innskuddsrammer. I ordninger med høye innskuddssatser ville man da risikere at kostnadene spiste av pensjonskapitalen. Finanskomiteen endrer imidlertid dette, og sikrer at disse kostnadene skal dekkes av arbeidsgiver i tillegg til pensjonssparing.

Ønsker flere endringer i regelverket

Komiteen peker på at reglene om arbeidstakers tilskudd innebærer en viss oppmykning i dagens regelverk, og ber om at innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven endres tilsvarende. Finans Norge er positive til at man skal få enhetlige regler om arbeidstakers tilskudd i de ulike tjenestepensjonsordningene, men synes det er beklagelig at arbeidstaker ikke får en større grad av individuell valgmulighet når det gjelder egen sparing.

Kierulf Prytz er alt i alt positivt overrasket over at komiteen på så kort tid har klart å gjøre viktige endringer i forslaget.

– Jeg synes det er positivt at de endrer vedtaket slik at administrasjonskostnader kommer i tillegg til pensjonssparing. At komiteen gjør disse endringene på den knappe tiden de har hatt til disposisjon, viser at de har gjort et grundig arbeid med denne saken. Det lover godt for det videre arbeidet med pensjon, sier Kierulf Prytz.