– NAV og finansnæringen må samarbeide

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– NAV og finansnæringen må samarbeide

– Samfunnet er helt avhengig av at finansnæringen og NAV-systemet samarbeider godt, understreket Tone Lunde Bakker, Country Manager i Danske Bank, i sitt innlegg om finansnæringens samfunnsansvar på konferansen til Arbeids- og velferdsdirektoratet i slutten av oktober.

Tone Lunde Bakker i Danske BankI foredraget la hun vekt på at økonomien i Norge fremdeles går godt.

– Ledigheten er lav, og nordmenn flest har god råd. Men vi ser tegn til lavere vekst; boligmarkedet flater ut, og det er en økning i antall inkassosaker, spesielt når det gjelder billån og kredittkort. Vi må derfor være forberedt på at flere personer kan få økonomiske vanskeligheter i tiden fremover, sa hun.

– Bankene bidrar til å hjelpe folk når de får økonomiske problemer, og i en del situasjoner er det helt nødvendig at vi og det offentlige samarbeider med hverandre for å finne gode løsninger for enkeltmennesker.  

Opplæring i personlig økonomi

Banksjefen var spesielt opptatt av at de unge må få nødvendig opplæring i personlig økonomi slik at de i størst mulig grad unngår betalingsproblemer, og hun la særlig vekt på hvordan bankene arbeider mot skolene.

– Her tar finansnæringen et viktig samfunnsansvar, sa Tone Lunde Bakker.

Finans Norge har deltatt i programkomiteen for konferansen sammen med bl.a. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Lindorff, Politihøgskolen og NAV. 

Samarbeid på tvers

Konferansen ga ellers flere gode eksempler på hvordan bankene samarbeider med det offentlige og med frivillig sektor. I Valdresregionen samarbeider for eksempel Nordea, DNB og to lokale sparebanker med det lokale NAV-kontoret og politiet om opplæring av ungdom i personlig økonomi.

Så langt har partene undervist i videregående skole, og de vil nå utvide opplæringstilbudet til ungdomsskolene i distriktet.

DNB og Røde Kors fortalte om sitt samarbeid som går ut på at frivillige i banken gir opplæring i personlig økonomi til ungdommer og innvandrerkvinner bl.a..

Konferansen

Konferansen "penger til besvær" er en årlig nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Overordnet tema for årets konferanse var privatøkonomi og helse.

Konferansen har som formål å skape større allmenn bevissthet om økonomiske problemer for privatpersoner som et problem for samfunnet som helhet og for de personer og foretak som konkret blir berørt. 

Deltakerne er ansatte i NAV/kommunalt ansatte som jobber med dette fagfeltet, ansatte ved fylkesmannsembetene, universitet og høgskoler, forskningsorganisasjoner, kredittinstitusjoner, organisasjoner og politikere.

Se også: Tone Lunde Bakkers presentasjon på NAV-konferansen