Næringslivet tar utfordringene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringslivet tar utfordringene

På Politisk toppmøte Framtidens byer 2013 holdt administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge et innlegg på vegne av NHO, Virke og Finans Norge.
– Næringslivet ønsker å være myndighetenes støttespiller i arbeidet med å utvikle bærekraftige byer, sa Kreutzer.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge
«Næringslivets deltakelse er nødvendig for å nå målene. Et tettere samarbeid vil gi partene økt forståelse for hverandres roller og inspirere til bedre og raskere resultater der næringslivet investerer i bærekraftige og innovative løsninger og myndighetene bidrar med langsiktige, gode rammebetingelser», står det i intensjonsavtalen mellom Framtidens byer og de tre næringsorganisasjonene.

Næringslivet tar utfordringene

Ifølge Kreutzer er forutsetningen for bærekraft et samarbeid mellom ulike sektorer.

– Næringslivet ønsker å bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene. Vi ønsker å være en del av løsningen. Det ligger forretningsmessige muligheter for innovasjon og styrking av konkurransekraften i bærekraftsarbeidet.

Regjeringen må regulere riktig

Næringsorganisasjonene har forventninger om at regjeringsskiftet endrer arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor.

– Regjeringen må sette klare mål slik at alle vrir fokus, kreativ kraft og investeringer i riktig retning. Det vil bidra til raskere endringer og bærekraftige løsninger. I General Electrics Imagination utviklet de teknologiske løsninger som ligger langt foran de regulatoriske kravene. Det viser at næringslivet ønsker å lage bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må også regjeringen følge opp med god og riktig regulering som gir riktig retning, styrker bærekraftsarbeidet og bidrar til investeringslyst, sa Kreutzer.

Pensjon som investeringskapital

Pensjonskapitalen i livselskaper og pensjonkasser har en langsiktig investeringshorisont. Det gjør pensjonskapitalen godt egnet som investeringskapital i langsiktig bærekraftsarbeid. 

– Livselskaper og pensjonskasser kan bidra i finansieringen av klimatilpasset infrastruktur.
Det krever endringer i lov- og regelverk, uttalte Kreutzer.

Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom de tretten største byene i Norge, fire departementer, KS, NHO, Virke og Finans Norge for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Bakgrunnen for satsingen er klimatrusselen som er vår tids største utfordring. Programmet går fram til 2014.