Næringslivet rammes allerede av kapitalkravene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringslivet rammes allerede av kapitalkravene

– Finans Norge har lenge vært tydelige på at nye kapitalkrav for bankene vil virke inn på næringslivet. Når næringslivet allerede merker de negative konsekvensene, er det nødvendig med en revurdering av både tidspunkt for innføring og nivå på kravene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han viser til NHOs rapport som ble fremlagt tirsdag, hvor det påpekes at de økte kapitalkravene til bankene nå slår ut i en oppbremsing i norsk økonomi.

I likhet med NHO har Finans Norge advart mot at nye kapitalkrav innføres raskere og strengere i Norge enn hva som gjøres i andre land.

– Norske banker skal selvsagt tilpasse seg EU-kravene. Men bankene er allerede solide, og det er ingen grunn til å stille strengere krav i Norge enn andre land eller å innføre dem tidligere her. Vi må huske på at finansnæringen er helt sentral for å sikre god tilgang på kapital til næringslivet i Norge. Uten en finansnæring som kan yte lån, stopper utviklingen i næringslivet opp. Det skremmende er at NHO-bedriftene så sterkt merker effektene av dette allerede, sier Kreutzer. Han oppfordrer derfor myndighetene til å være forsiktige med å innføre ytterligere kapitalkrav nå.

Kreutzer viser samtidig til Forventningsbarometeret for 4. kvartal, som Finans Norge og TNS Gallup samarbeider om, som også ble offentliggjort i dag. Der fremgår det at nordmenns tro på de økonomiske utsiktene er svekket, og at ønsket om å spare er større enn på 20 år.

– Dette viser at folk ønsker å bruke mindre penger og spare mer. Det er fornuftig og klokt, men er et varsku for norsk økonomi, avslutter Kreutzer.