Lover å jobbe for innskuddsgarantien

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lover å jobbe for innskuddsgarantien

Finansminister Siv Jensen (FrP) lover å fortsette arbeidet overfor EU for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen. – Jeg vil fortsette å arbeide aktivt for at Norge kan videreføre vår innskuddsgarantiordning på permanent basis, sa hun i Stortinget 13. november.

Det var Snorre Serigstad Valen (SV) som spurte om innskuddsgarantien i spørretimen. Han ville vite hva finansministeren ville gjøre for å sikre norske interesser i denne saken.

Nytt brev til EU

– Vi kan ikke lukke øynene for den diskusjonen som faktisk skjer i EU. Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle sentrale personer som deltar i trilogforhandlingene for å understreke at den nye regjeringen fullt ut støtter den forrige regjeringens arbeid i denne saken, sa Jensen.

Videre argumenter jeg både på prinsipielt og praktisk grunnlag mot en deling mellom historiske og nye innskudd. Et slikt skille vil være umulig å innføre, noe Finans Norge har understreket i sitt brev 5. november 2013 til partene i trilogforhandlingene.

Lengre overgangsperiode

I brevet jeg nå har sendt, tar jeg også til orde for at en eventuell overgangsperiode må gjøres mye lengre enn fem år. Etter de siste direktivutkast vi er kjent med, opererer EU selv med overgangsregler fram til 2027. Det er først da at EU selv kan snakke om harmoniserte regler i EU, sa hun.