Kortbruk for 44 milliarder kroner i oktober

Tall fra Finans Norge og Nets viser at omsetningen med betalingskort økte med 5 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Veksten i bruken av kort økte med 7,2 prosent.

I oktober ble det gjennomført nesten 124 millioner kortkjøp og omsetningen med betalingskortene var på 44,3 milliarder kroner. I oktober var trolig fredag den 18 den mest hektiske dagen for handelsstanden. Bare denne dagen ble kortene brukt for mer enn 2,1 milliarder kroner.

— Fredager ser ut til å ha befestet seg som ukas mest hektiske handelsdag.   I oktober var det tre fredager hvor kortene ble benyttet mer enn 5 millioner ganger. Til sammenligning var det i tilsvarende måned i fjor kun én fredag med mer enn 5 millioner kortkjøp, sier informasjonssjef Stein-Arne Tjore i Nets.

Handel for 350 milliarder kroner med BankAxept

I oktober ble det handlet varer og tjenester for nesten 36 milliarder kroner med BankAxept-kort og disse kortene ble benyttet omtrent 112 millioner ganger.

— Mer enn åtte av ti kortbetalinger skjer med BankAxept og til nå i år har vi handlet varer og tjenester for nesten 350 milliarder kroner med disse kortene. Hittil i år er det utført mer enn 1 milliarder kortkjøp med BankAxept kortene, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Ann Håkonsen.

Foruten BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

BankAxept-statistikk på www.bankaxept.no