Hva skjer før Solvens II?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva skjer før Solvens II?

Nå når det er blitt klart at de nye kapitalkravene for forsikringsselskaper, Solvens II-reglene, ikke kommer til å gjelde før 1. januar 2016, øker oppmerksomheten om hva som skjer i mellomtiden. Den europeiske tilsynsmyndigheten på forsikrings- og pensjonsområdet, EIOPA, har utarbeidet retningslinjer som tar sikte på at forsikringsselskapene skal være godt forberedt når reglene trer i kraft.

Med forsinket ikrafttredelse endrer disse retningslinjene karakter, og blir mer en tidlig implementering av det nye regelverket enn forberedelse for det.

Webbtidskriftet Solvency II Wire har utarbeidet et oversiktskart over hvordan forberedelsene for solvens 2-reglene ser ut i de forskjellige europeiske landene.

Her er oversikten: EIOPA Solvency II Guidelines interactive map