Guide for bærekraftig bankvirksomhet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Guide for bærekraftig bankvirksomhet

Alle som er opptatt av bærekraftig bankvirksomhet får nå et nytt verktøy å benytte. Nettstedet Online Guide to Banking & Sustainability er nettopp lansert av UNEP Finance Initiative. UNEP FI er et partnerskap mellom FNs miljøprogram og 200 banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper verden over.

– Det nye verktøyet forenkler arbeidet med bærekraft. Det gir tilgang til beste praksis og konkrete råd om hvordan banker kan arbeide med miljømessige og sosiale forhold i egen virksomhet. Nytteverdien er stor fordi det hele er så praktisk, sier Dag Arne Kristensen, direktør for samfunnskontakt i DNB.

Kan gi resultater

Kristensen leder Banking Commission i UNEP Finance Initiative og har stått sentralt i arbeidet med nettstedet. Han tror det har stort potensial.

– Da jeg startet å arbeide med samfunnsansvar i DNB for 10 år siden, var det få som hadde utviklet for eksempel kredittverktøy på dette området. Det var også få som ville dele det de eventuelt måtte ha.

– Online Guide to Banking & Sustainability gjør at jeg fort finner ut hva andre har av verktøy og arbeidsmåter og at jeg enkelt kan ta kontakt med dem. I sum vil dette gjøre at flere slipper å finne opp hjulet på nytt. De som er i startgropen i dag, kan komme opp på et godt CSR-nivå relativt hurtig. I sum tror jeg dette kan bidra til at mange aktører løfter sin innsats og oppnår bedre resultater enn tidligere.

Skreddersydd argumentasjon

Det nye nettstedet er bygget opp på en svært pedagogisk måte.  Det inneholder 10 ulike seksjoner beregnet på ulike målgrupper og fagfunksjoner, bl.a. styre/toppledelse, kommunikasjon, jus, risikostyring og HR. 

Alle grupper finner skreddersydd argumentasjon. Gevinsten som ligger i arbeid med bærekraft konkretiseres, og risikoen som knytter seg til manglende innsats beskrives.

Alle grupper finner også egne verktøykasser og best practice- oversikter for eget ansvarsområde.

Felles erklæring

Alt arbeid i UNEP Finance Initiative er forankret i en felles erklæring der finanssektoren erkjenner at økonomisk utvikling må skje i pakt med velferdsutviklingen og samtidig ivareta miljøet. Å se bort fra sammenhengen mellom disse områdene, kan innebære at sosiale, miljømessige og finansielle kostnader stiger.

Finanssektoren erkjenner videre at bærekraftig utvikling er et felles ansvar for myndigheter, næringsliv og enkeltindivider. Sektoren forplikter seg til å arbeide sammen med andre for å innfri felles bærekraftmål.

UNEP FI forvalter også prinsippene for ansvarlige investeringer og prinsippene for bærekraftig forsikring.