Gjennomgang av Europas banksystem

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gjennomgang av Europas banksystem

23. oktober offentliggjorde den Europeiske Sentralbanken (ESB) sine planer for en omfattende gjennomgang av det europeiske banksystemet. Gjennomgangen gjøres som et ledd i bankens forberedelser for å overta tilsynet av store deler av Europas banksystem.

Gjennomgangen består av tre deler. Innledningsvis undersøkes bankenes vurdering av risiko – i Supervisory Risk Assessment (SRA), deretter skal man gå gjennom kvaliteten på postene i bankenes balanser – Asset Quality Review (AQR), og til slutt skal den europeiske tilsynsmyndigheten gjennomføre en stresstest.

Arbeidet påbegynnes i november 2013 og kommer til å ta 12 måneder. Stresstesten har ikke fått sin utforming ennå. Informasjon om denne kommer til a legges fram etter hvert. Det kommer ikke til å bli rapportert noen resultater før hele gjennomgangen er gjennomført.

ESB vil med disse tiltakene skape transparens og reparere og bygge tiltro til banksystemet. Gjennomgangen kommer til å inkludere 128 banker som er sentrale i det europeiske banksystemet og som omfattes av den europeiske bankunionen. Listen over bankene som skal delta ble offentliggjort samtidig. Disse innehar 85 % av bankaktiva i euroområdet.