Gjennomgang av Europas banksystem

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjennomgang av Europas banksystem

23. oktober offentliggjorde den Europeiske Sentralbanken (ESB) sine planer for en omfattende gjennomgang av det europeiske banksystemet. Gjennomgangen gjøres som et ledd i bankens forberedelser for å overta tilsynet av store deler av Europas banksystem.

Gjennomgangen består av tre deler. Innledningsvis undersøkes bankenes vurdering av risiko – i Supervisory Risk Assessment (SRA), deretter skal man gå gjennom kvaliteten på postene i bankenes balanser – Asset Quality Review (AQR), og til slutt skal den europeiske tilsynsmyndigheten gjennomføre en stresstest.

Arbeidet påbegynnes i november 2013 og kommer til å ta 12 måneder. Stresstesten har ikke fått sin utforming ennå. Informasjon om denne kommer til a legges fram etter hvert. Det kommer ikke til å bli rapportert noen resultater før hele gjennomgangen er gjennomført.

ESB vil med disse tiltakene skape transparens og reparere og bygge tiltro til banksystemet. Gjennomgangen kommer til å inkludere 128 banker som er sentrale i det europeiske banksystemet og som omfattes av den europeiske bankunionen. Listen over bankene som skal delta ble offentliggjort samtidig. Disse innehar 85 % av bankaktiva i euroområdet.