Finansnæringen møtte Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen møtte Siv Jensen

Fredag 22. november møtte Finans Norge for første gang den nye finansministeren.
– Det var et svært nyttig møte. Jensen var veldig interessert i å høre på våre synspunkter, og ga utrykk for at hun ønsker et tett samarbeid med næringen i tiden som kommer, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge etter møtet. 

Finansminister Siv JensenFinansminister Siv Jensen hadde invitert Finans Norge til det første kontaktmøtet med finansnæringen etter at hun overtok som statsråd.

– Vi ønsket å fokusere på tre ting i møtet. Først å gi finansministeren en orientering om finansnæringen i Norge, og den betydningen vi spiller for verdiskapning og vekst.

Dernest orienterte vi om vårt syn på utfordringene på pensjonssiden og betydningen av å få på plass overgangsordninger og tilpasning til Solvens-regelverket.

Det tredje temaet vi tok opp var egenkapitalkravene i bankene, og betydningen av at man ikke innfører disse raskere og strengere i Norge enn i andre land, forteller Kreutzer.

Han forteller at han opplevde møtet som positivt, og at finansministeren var svært interessert og godt orientert om status på bank- og forsikringssiden.

– Vi fikk naturlig nok ingen konkrete løfter av finansministeren i et slikt møte. Men jeg synes allikevel det ble et meget godt møte.