Det brenner mer

Erstatningsutbetalingene etter brann i boliger og hytter er på 1,8 milliarder kroner etter de ni første månedene i år. Dette er en økning på ni prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

– Vintermånedene er erfaringsmessig de verste månedene når det gjelder brann, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Økningen fra i fjor til i år skyldes i stor grad branner og branntilløp etter mange lynnedslag tidligere i år.

2013 ser likevel ut til å ende med lavere erstatningsutbetalinger enn 2011.

Desember verst

Boligbrannerstatningene varierer en del fra år til år. Kulde innebærer økt bruk av vedovn og peis. Sammen med økt strømforbruk betyr dette større risiko for brann.

– Desember er den verste brannmåneden, tett etterfulgt av januar. Nå om vinteren bruker vi mer levende lys og åpen ild. Husk at alkohol og levende lys kan være en farlig kombinasjon, sier Neverdal.

Dystre dødstall

Etter de første ni månedene i år ble det registrert 43 omkomne i brann.

Det innebærer at langt flere mennesker har omkommet i branner etter årets første ni måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Røykvarslere redder liv

Boligbranner som tar liv oppstår som regel om natten.

– Slike branner får gjerne utvikle seg en del før beboerne våkner, og da har du kort tid å orientere deg på. Det er derfor viktig med fungerende røykvarslere og at alle i husstanden er trygge på å bruke tilgjengelige rømningsveier, sier Neverdal.

I svært mange branner er brannårsaken ukjent. Men der hvor brannårsaken er kjent, er det 40-50 prosent som har en elektrisk årsak, eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

Ti gode brann-råd

  1. Røykvarslere må testes jevnlig.
  2. Gjør deg kjent med hvordan slokkeapparatet virker.
  3. Gjennomfør brannøvelse hjemme.
  4. Sjekk det elektriske anlegget, velg en sertifisert kontrollør.
  5. Gå aldri fra levende lys.
  6. Ikke røyk på sengen.
  7. Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av når du sover eller er ute.
  8. Unngå tørrkoking, anbefaler komfyrvakt.
  9. Pass på at varmeovner ikke tildekkes.
  10. Ha brannforsikringen i orden.