15-åringer om yrkesvalg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

15-åringer om yrkesvalg

15-åringer vet overraskende lite om de økonomiske konsekvensene av egne yrkesvalg. Det viser en forskningsrapport utført av tre forskere ved Norges Handelshøyskole (NHH) som ble publisert for en tid tilbake.

Lærere for en dag: Harald Bjerke og Hilde E. Johansen i Finans Norge sammen med lærer Inger M. J. Bergvoll  på Mølladammen skole.

Det ringer inn for klasse 9 C ved Mølladammen skole i Lommedalen. 15-åringene finner sine vante plasser i klasserommet. De småprater. Knuffer litt. Noen er trøtte. Alt ser ut som en vanlig dag i klasserommet, bortsett fra de to som har inntatt kateterplassen.

Konsekvenser av yrkesvalg

– Vi er ikke vikarlærere. Vi kommer fra Finans Norge og i dag skal vi jobbe sammen med dere slik at dere skal lære mer om yrkesvalg og personlig økonomi, sier Hilde E. Johansen. Hun og kollega Harald Bjerke skal gjennomføre Økonomi og karrierevalg i dette klasserommet.

Tilbudet er del av faget Utdanningsvalg, og til sammen ti ansatte fra Finans Norge trår til for at alle elevene på 9. trinn ved Møllabakken skole skal få tilbudet denne november-dagen. 

Skal velge om et år

Om et år skal disse elevene gjøre valg som har store konsekvenser for deres inntekt i arbeidsmarkedet, men ifølge forskningsrapporten vet ungdommene lite om disse konsekvensene.

Se også: Et valg i blinde? Forskningsrapport gjengitt i tidsskriftet Magma nr 5/2012

NHH-forskernes studie viser at nesten 40 prosent av 15-åringene tror at en sykepleier tjener like mye som eller mer enn en jurist. I virkeligheten tjener juristen 90 prosent mer enn sykepleieren.

Se også: Dagens Næringsliv: Valg i blinde (På innsiden 1.11.2013)

Yrkeskort

Hilde E. Johansen deler ut yrkeskort der elevene kan se hva de vil tjene i ulike jobber - brutto og netto. Med «sitt» yrke som utgangspunkt, skal de sette opp et lite budsjett der de prioriterer hva de vil bruke pengene til. 

Når elevene forteller om budsjettene sine, blir det tydelig: Eleven som har fått juristkortet kan bo bedre, ha egen bil og bruke mer penger på klær, mat og drikke enn de fleste andre i klasserommet. Hun kan dessuten spare betydelige beløp hver måned.

– Jeg er utdannet politimann. Når jeg valgte yrke la jeg vekt på at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg var glad i å trene og jeg ville ha action i jobben. Jeg hadde også lyst til å gjøre noe samfunnsnyttig. Interesser, ferdigheter og verdier er viktig når du skal velge yrke, sier Harald.

Han henger opp en stor plakat der elevene skal plassere seg selv ut i fra sine interesser og reflektere over hva de er gode til, hva de synes er spennende og hva de synes er viktig når de en dag skal ut i jobb.  

Hva er viktigst?

NHH-forskerne spurte også de om lag 500 15-åringene i studien om hva som er viktige egenskaper i jobben når de skal velge yrke. Både arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver vurderes som viktigere enn høy inntekt, men inntekt vurderes som klart viktigere enn status, fritid og hvorvidt arbeidet er samfunnsnyttig.

I 2012 var det nær 17 000 ungdomsskoleelever som gjennomførte Økonomi og karrierevalg på landsbasis. Programmet gjennomføres som et samarbeid mellom skoler og fagpersoner fra lokale banker og forsikringsselskaper.

Se også: Økonomi og karrierevalg hos Ungt Entreprenørskap