120 millioner i naturskadeerstatninger etter ”Hilde”

Gå til hovedinnhold
Publisert:

120 millioner i naturskadeerstatninger etter ”Hilde”

Naturskadeerstatningene etter uværet ”Hilde” er så langt på rundt 120 millioner kroner. –Skadene etter uværet er mindre omfattende enn vi fryktet da værmeldingene kom før helgen, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Forsikringsselskapene har så langt fått inn 1300 skademeldinger etter uværet, men tallene vil stige.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.   

Da stormen ”Dagmar” herjet i romjulen 2011 gjorde den skade for rundt 1,4 milliarder kroner. Stormen ”Berit” i 2011 ga naturskadeerstatninger på rundt 460 millioner.   

De foreløpige tallene som har kommet inn etter ”Hilde” inkluderer også vannskader, som ikke nødvendigvis regnes som naturskade (flom), men som dekkes av andre forsikringer.   

- De som har vært så uheldige å få skade på bygning, løsøre eller andre verdier bør ta kontakt med sitt forsikringsselskap så raskt som mulig, oppfordrer Westby.   

Ulike erstatningsordninger 

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, f.eks. dekning av avbruddstap, bil-, campingvogn- og båtskader.
 
Statens naturskadefond har erstatninger som følge av skader på private bruer, veier og annen infrastruktur.   

Alle med brannforsikring 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.   

Lovpålagt 

Den norske naturskadeforsikringen er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Maksimal erstatningsramme for en naturskadehendelse er 12,5 milliarder kroner.   

Lik premie for alle 

Premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind- eller rasutsatte områder på Vestlandet. Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen. Eksempelvis vil eieren av en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betale 140 kroner i naturskadepremie.