11

Gå til hovedinnhold

11

Litt mindre innbrudd

Både erstatningsutbetalingene og antallet innbrudd og tyveri i hus, leiligheter og hytter går litt nedover etter de ni første månedene i år, viser tall fra Finans Norge. – Men dette går i bølger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

BankID 2.0 uten Java lanseres til høsten

Lanseringsplanen for BankID 2.0, en ny BankID-løsning uten Java, er nå klar. BankID 2.0 gjøres tilgjengelig for banker og brukersteder i løpet av tredje kvartal neste år. Banker og brukersteder må tilrettelegge for den nye løsningen i egne systemer før...

Ny pensjon var bra – blir bedre

Stortingets finanskomite har nå avgitt sin innstilling til nytt pensjonsprodukt, og Stortinget har gjort en god pensjonsordning enda bedre. – En samlet finanskomite benytter anledningen til å understreke at overgangsregler for opptjente rettigheter må komme...

Guide for bærekraftig bankvirksomhet

Alle som er opptatt av bærekraftig bankvirksomhet får nå et nytt verktøy å benytte. Nettstedet Online Guide to Banking & Sustainability er nettopp lansert av UNEP Finance Initiative. UNEP FI er et partnerskap mellom FNs miljøprogram og 200 banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper verden over.

Bank-Norge i teknologitoppen

Norske banker er helt i verdenstoppen når det gjelder innovasjon og bruk av moderne teknologi. Både enkeltmennesker og bedrifts-Norge nyter godt av dette. – Vi er i en tid der utviklingen går lynraskt og med store endringer, sier adm. direktør Idar Kreutzer...

Forsikringserklæring ved elektronisk avtaleinngåelse

Finans Norges dokumentutvalg og Panthavergarantipoolen har blitt enig om opprettelse av en forsikringserklæring som kan brukes ved elektronisk avtaleinngåelse, samt om enkelte endringer i Panthavergarantien med kommentarer. Les mer i rundskriv nummer 34.

– Bankene bør være pådrivere

Klimaendringene påvirker risikobildet og dermed også de risikovurderinger bankene må gjøre for eksempel på kredittsiden. I så måte er det en direkte sammenheng mellom miljø, risiko og lønnsomhet. – Finansnæringen bør imidlertid også innta en pådriverrolle d...

Næringslivet rammes allerede av kapitalkravene

– Finans Norge har lenge vært tydelige på at nye kapitalkrav for bankene vil virke inn på næringslivet. Når næringslivet allerede merker de negative konsekvensene, er det nødvendig med en revurdering av både tidspunkt for innføring og nivå på kravene, sier...

Ny tjenestepensjon snart på plass

Allerede denne uken skal Stortingets finanskomite avgi sin innstilling om det nye pensjonsproduktet som ble fremmet i begynnelsen av oktober.  Finans Norge har hatt møter med flere av stortingsfraksjonene for å fremme sine synspunkter. Alt ligger dermed til...

Lavere optimisme og rekordhøy sparevilje

Nordmenns økonomiske forventninger viser en fallende tendens, i følge Forventningsbarometeret for fjerde kvartal. Det er særlig troen på landets økonomi som faller, mens troen på egen økonomi holder seg relativt høy. – Lavere forventninger ledsages av en...

Finansnæringen møtte Siv Jensen

Fredag 22. november møtte Finans Norge for første gang den nye finansministeren. – Det var et svært nyttig møte. Jensen var veldig interessert i å høre på våre synspunkter, og ga utrykk for at hun ønsker et tett samarbeid med næringen i tiden som kommer, si...

Fire av ti får bolighjelp fra foreldre

Fire av ti har fått økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. Antallet er en fordobling siden kravet om egenkapital ved boligkjøp først ble...

120 millioner i naturskadeerstatninger etter ”Hilde”

Naturskadeerstatningene etter uværet ”Hilde” er så langt på rundt 120 millioner kroner. –Skadene etter uværet er mindre omfattende enn vi fryktet da værmeldingene kom før helgen, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Forsikringsselskapene ha...

Vil ikke skille ut investeringsbank-virksomheten

Det er unødvendig å skille investeringsbankvirksomhet fra ordinær bankvirksomhet i de største bankene i Europa.  Det skriver de nordisk-baltiske bransjeforeningene i et felles brev til EU-kommisjonen.

Nye kurs i praktisk dokumentkontroll

I 2014 vil det bli gjennomført tre dagskurs med innføring i praktisk dokumentkontroll. Kursene retter seg i hovedsak mot kundebehandlere som jobber i bankenes førstelinje, og handler om verifisering av rett identitet og kontroll av kundenes dokumentasjon. 

Forsikringssvindel og personvern - hvor går grensen?

Hvordan kan vi bekjempe forsikringssvindel og samtidig ta vare på personvernet? Det blir hovedtema for møte i regi av Forsikringsforeningen 27. november kl. 1615-1830 i KS Agenda Møtesenter, Haakons VIIs gt. 9 i Oslo.

Næringslivet tar utfordringene

På Politisk toppmøte Framtidens byer 2013 holdt administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge et innlegg på vegne av NHO, Virke og Finans Norge. – Næringslivet ønsker å være myndighetenes støttespiller i arbeidet med å utvikle bærekraftige byer, sa...

Lover å jobbe for innskuddsgarantien

Finansminister Siv Jensen (FrP) lover å fortsette arbeidet overfor EU for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen. – Jeg vil fortsette å arbeide aktivt for at Norge kan videreføre vår innskuddsgarantiordning på permanent basis, sa hun i Stortinget 13...

Hvordan betale ledere?

Hvordan skal vi betale ledere? Det blir hovedtema for årets forum for eierstyring og selskapsledelse som går av stabelen 11. desember. Hovedinnleder er Inge K. Hansen som blant mye annet er styreleder i Gjensidige. Finans Norge er en av organisasjonene som står bak Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse – NUES. Les mer om arrangementet på NUES.no

Ny markedsandelsstatistikk i livsforsikring

Forsikringsforpliktelsene for livsforsikringsselskapene var 933 milliarder kroner per 3. kvartal 2013 noe som tilsvarer en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Forpliktelsene for fripoliser økte tilsvarende, dvs. 9 prosent. Brutto forfalt premie var 65 milliarder kroner. Det er en økning på 3 prosent i forhold til i fjor. Last ned statistikken

Hva skjer før Solvens II?

Nå når det er blitt klart at de nye kapitalkravene for forsikringsselskaper, Solvens II-reglene, ikke kommer til å gjelde før 1. januar 2016, øker oppmerksomheten om hva som skjer i mellomtiden. Den europeiske tilsynsmyndigheten på forsikrings- og pensjonsområdet, EIOPA, har utarbeidet retningslinjer som tar sikte på at forsikringsselskapene skal være godt forberedt når...