Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret?

Hvilke utfordringer står vi egentlig overfor når det gjelder klima og forekomst av «ekstremvær»? Hvordan skal forsikringsselskapene og samfunnet kunne håndtere en situasjon med flere og mer omfattende værrelaterte skader?

Hvilket ansvar har kommunene eller samfunnet for å forebygge skader i forbindelse med f.eks. arealplanlegging, byggetillatelser og lignende. Hvordan kan kommunene og forsikringsnæringen best samarbeide om å redusere skadeomfang og risikoen for slike skader? Hvilke erfaringer har kommunene som ble berørt bl.a. av flomskadene de siste årene?

Representanter fra forsikringsnæringen, kommunesektoren og akademia vil drøfte disse spørsmålene på medlemsmøte i regi av Forsikringsforeningen 30. oktober.

Les mer her: www.forsikringsforeningen.no