Verdenssparedagen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdenssparedagen

Siden 1924 har Verdenssparedagen vært markert 31. oktober hvert år.  Hensikten var opprinnelig å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og økonomi.  Sparing ble sett på som uttrykk for både individets og samfunnets modenhet. Mange av aktivitetene var naturlig nok myntet på barn og ungdom.

Verdenssparedagen 31. oktoberVerdenssparedagen forvaltes av World Savings Banks Institute (WSBI). I vår tid rettes oppmerksomheten mot finansiell inkludering, spesielt i utviklingsland og hvor det arbeides med å sikre folk tilgang til finansielle tjenester.

Det er vel dokumentert at tilgang til slike tjenester, herunder sparekonti, bidrar til å redusere fattigdom og stimulerer økonomisk vekst. I enkelte land har kun 10 % av befolkningen sparekonto, skriver WSBI på sin nettside.

Den norske finansnæringen er del av denne sparetradisjonen.   Gjennom den årlige sparebankuka, skolesparing og lokalt samarbeid har næringen arbeidet målrettet med å motivere til sparing og sunne holdninger til økonomi.  

I dag er perspektivet utvidet, og finansnæringen bruker sin kjernekompetanse på bred basis i skolen. Målet er dels å formidle kunnskap om personlig økonomi og dels å legge grunnlag for fornuftige holdninger til penger.

Ryddig privatøkonomi er én av flere nøkler til et greit liv, og med skolesamarbeidet ønsker finansnæringen å bidra til at ungdom får et godt fundament å bygge videre på. 

Sparebankuka er en tradisjon som holdes i hevd. Informasjonsdirektør Siv Stenseth i Sparebanken Hedmark forteller dette:

– Sparebankuka har røtter langt tilbake i tid og er ment å ha en dannelsesfunksjon når det gjelder sparing og sunn personlig økonomi.  Å sette tæring etter næring er et allmenngyldig prinsipp som alle barn må lære. Det er like viktig i dag som i 1924. Hos oss trekker Sparebankuka fortsatt fulle hus i hele fylket. Barna tømmer sparebøssene sine, lærer om mobilbank og får ros fordi de er flinke til å spare. Dessuten er det lek og moro i lokalene. Det gir positive holdninger til sparing, sier hun.

Alle trenger erfaring med personlig økonomi for å bli sunne og bevisste forbrukere, understreker Stenseth.  Vi lever i en forbruksorientert og digital tid. Sparebanken Hedmark er derfor opptatt av å gjøre elektroniske banktjenester tilgjengelige for skolebarna slik at også de får anledning til å bli kjent med den moderne banken.