Reglene om motsyklisk buffer bringes i samsvar med EU-reglene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Reglene om motsyklisk buffer bringes i samsvar med EU-reglene

Regjeringen presiserer i nasjonalbudsjettet at Norges Bank skal beregne en bufferguide, som skal presenteres i hver pengepolitiske rapport. Finans Norge mener det er positivt at det nå gis signaler om å bringe rammeverket for motsyklisk buffer i samsvar med EU-reglene. 

I Finansavisen 9. oktober i år påpekte adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, at nasjonale myndigheter skal beregne og publisere en veiledende referanseverdi for det motsykliske kapitalbufferkravet, en bufferguide. Krav om bufferguide følger av EUs nye kapitaldekningsregler, og vil bidra til transparens og forutsigbarhet i politikkutøvelsen.

Årsaken til at Finans Norge etterlyste en bufferguide, er at forskriften om det motsykliske bufferkravet ikke stilte et presist krav om dette, og at Norges Bank som er ansvarlig for beslutningsgrunnlaget, heller ikke har beregnet en bufferguide i beslutningsgrunnlaget som hittil er publisert.