Råd om rådgivning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Råd om rådgivning

– I Dagens Næringsliv 26. september påpeker Christian Poppe og Arne Dulsrud ved Statens institutt for forbruksforskning at vår personlige økonomi er blitt mer kompleks og at dette stiller økte krav til informasjon og rådgivning. ”Bare synd at uhildet rådgivning ikke finnes”, skriver de. Det er faktisk feil. Finansnæringen arbeider med å bedre rådgivningskvaliteten og mener at dette er svaret på de spørsmål som SIFO reiser. 

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge i Dagens Næringsliv 3. oktober.

Skille mellom rådgivning og salg

Det skal klart skilles mellom rådgivning og salg. Utgangspunktet er at opptrer du som rådgiver, så må rådene være basert på hva som tjener kunden, ikke hva som tjener deg. Det er innført felles regler for god rådgivningsskikk og felles opplæring i etikk, og kompetansestandarder på bransjenivå.

Grundig behovsavdekking

Rådgivningen skal bygge på grundig behovsavdekking. Dette skal hindre at forbrukerne blir ”prakket på løsninger de ikke trenger” (ref. SIFO).  Det stilles krav til løsningsforslaget, frarådningsplikten, nødvendig betenkningstid og dokumentasjon av samtalen og avtalene. Og ikke minst er det viktig at ”kundens interesser går foran bedriftens og dine egne interesser.”

Måle kvalitet

Bransjefellesskapet har på denne måten ønsket å legge til rette for at kunden kan ta informerte og veloverveide valg.  Samtidig er de organisatoriske forutsetninger viktig. Bl. a. skal ikke incentivsystemene være utformet slik at de forhindrer rådgivning av høy kvalitet. Resultatmåling er ikke problematisk, så lenge man måler det som skal måles. I rådgivningssammenheng er dette kvalitet.  

Styrket forbrukerrettighetene

Det har over lang tid vært drevet et seriøst og godt arbeid for styrking av forbrukerrettighetene i finansnæringen. Vi er kommet langt i Norge sammenlignet med andre land. Samtidig er det sikkert forhold som kan bli enda bedre. Da håper vi at SIFO vil kunne være en konstruktiv og viktig støttespiller i dette arbeidet.