Positive signaler fra samarbeidspartiene

– Vi synes det er positivt at de samarbeidende partiene sier de vil gi sterkere incentiver til sparing. Både boligsparing og pensjonssparing nevnes i samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre. Det er positive signaler for norske sparere, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kreutzer trekker også frem signalene om å slippe privat finansiering til ved finansiering av større infrastrukturprosjekter, som positivt.

– Det gjenstår selvsagt å se det konkrete innholdet. Et godt fungerende finansvesen er helt avgjørende for kunder, næringslivet og et konkurransedyktig Norge. Vi er også spent på hva den nye regjeringen vil gjøre med egenkapitalkravene for bankene, fripoliser med investeringsvalg, og flere andre saker som berører finansnæringen. Men så langt oppfatter vi dette som positivt, sier Kreutzer.