Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Artiklene dekker både bank, forsikring og verdipapirområdet. Du finner 71 artikler om bl.a. motsyklisk kapitalbuffer, europeisk bankregelverk, lovforslag på pensjonsområdet og mange andre saker. Finansrett er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene og betalende abonnenter.

Gå til Finansrett