Krav om prisinformasjon til Finansportalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Krav om prisinformasjon til Finansportalen

Finans Norge er blitt kontaktet av Finansportalen, vedrørende det de oppfatter som manglende oppfølging av plikten til å gi prisinformasjon til Finansportalen. Forskriften til markedsføringsloven sier at prisopplysninger for banktjenester skal registreres i Finansportalen, og at man har plikt til å registrere opplysninger på den måten prisportalen fastsetter.
Les mer om dette i rundskriv nr 29.