Kompetansebehovet i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansebehovet i finansnæringen

– Finansnæringen har et høyt utdanningsnivå blant ansatte, og det gjør den til en effektiv næring, sier direktør Jan Sverre Asker i Finans Norge på YS-konferansen 2013. Asker holder foredrag om kompetansebehovet i finansnæringen på årets konferanse som handler om arbeidslivets kompetansebehov for fremtiden.

Ifølge Asker er utdanningsnivået blant ansatte i finansnæringen høyt.   

– Andel sysselsatte med utdanning fra universitet eller høyskole ligger på 56 prosent i finansnæringen, sammenlignet med 38 prosent i snitt for alle næringer i Norge.

Norge i tet

Ansatte i finansnæringen i Norge har høyest utdanningsnivå i Norden.

– Andelen ansatte med utdanning fra universitet eller høyskole i banksektoren ligger for eksempel på rundt 50 prosent i Norge. I Sverige og Finland ligger nivået på rundt 40 prosent av ansatte, mens i Danmark er nivået klart lavere.  

Kunnskapsheving hos kunden

Asker trekker frem at det er en generell kompetanseheving i befolkningen, hvor utdanningsnivået og uformell teknologisk kompetanse øker.

– Med økende kompetanse i befolkningen endrer brukeradferden seg. Kundens behov og ønsker stiller krav til kompetansenivå og effektivitet. Det gjør at konkurransen om kundene blir hardere samtidig som kravet til kostnadseffektivitet øker i næringen.

Kompetanseheving selv i krevende tider

Finansnæringen ligger samtidig på et høyt nivå på kompetanseheving. Asker trekker frem finansnæringens fokus på kompetanseutvikling.

– Jeg er imponert over at bransjen jobber med kompetanseutvikling og nedbemanning i en tid som er krevende i forhold til kapitalkravene. Det er stort fokus på kompetanseheving i finansnæringen. I årene 2008 til 2012 deltok i snitt 20 prosent av de ansatte i finansnæringen på kurs, seminarer, konferanser o.l. med formål opplæring i løpet av en fireukers periode, sammenlignet med 14 prosent i snitt for alle næringer i Norge.  

Teknologi er hoveddriveren

Teknologi er den fremste driveren for kompetanseutvikling både av finansnæringen og blant ansatte i næringen.

– Utvikling og bruk av nye løsninger i næringen som selvbetjening, forenkling, automatisering og målrettet kommunikasjon har skapt en revolusjon innenfor kundebetjening som gir kunden bedre tilpassede tjenester.

Teknologi er også hoveddriveren for effektiv og tilgjengelig kompetanseheving av ansatte.

– Jeg er veldig imponert over hvordan man klarer å anvende teknologi i utdanningen. Det gjør at utdanning og kompetanseheving er blitt mer tilgjengelig og effektiv, og vi er flinke til å ta i bruk denne muligheten.

Spesialister søkes

Ifølge Asker legger næringen stor vekt på sammenhengen mellom behovet for kompetanse og realkompetansen, som er summen av utdanning og det du kan lære deg innenfor bransjen.

– Realkompetansen er svært verdifull og sikrer et høyt kompetansenivå i finansnæringen. Samtidig medfører en aldring i næringen et betydelig behov for rekruttering i fremtiden. Vi har et særlig behov for spesialkompetanse i fremtiden. Finansnæringen trenger flere kloke hoder med kompetanse innenfor IT, juss, finansiell økonomi, og utvikling av produkter og dataverktøy.

Asker trekker frem at næringen blir stadig mer internasjonal med mange selskaper som er til stede i flere land.

– I tillegg til spesialistkompetanse må flere ansatte i fremtiden kunne kommunisere på flere språk. Finansnæringen blir mer og mer internasjonal, og konkurransekraften må styrkes gjennom effektiv internasjonal kommunikasjon, avslutter Asker.