Kartlegger undervisning om bærekraftige investeringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kartlegger undervisning om bærekraftige investeringer

Finansmarkedsfondet har ved høstens tildeling til allmennopplysningsprosjekter gitt Norsif 70.000 kr. til prosjektet ”Kartlegging av undervisning om bærekraftige investeringer i norske undervisningsinstitusjoner”.

Heidi Finskas er styreleder i Norsif og rådgiver for ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning– Vi er veldig glade for at Finansmarkedsfondet synes vårt prosjekt er interessant. Vi er svært takknemlige for bevilgningen, sier styreleder Heidi Finskas i Norsif.

Trenger mer kunnskap

Ifølge Finskas er det behov for mer kunnskap om bærekraftige og ansvarlige investeringer i Norge. Formålet med prosjektet er å kartlegge hvordan og i hvilken grad det undervises i temaer knyttet til slike investeringer på universitetsnivå.

– Vi ønsker at det forskes mer på bærekraftig og ansvarlig investeringsvirksomhet i Norge, og at fagområdet blir mer integrert i undervisningen på handelshøyskolene. Ved å gjøre en slik studie vil vi få oversikt over hva som faktisk gjøres i dag og forhåpentligvis også finne gode eksempler som kan løftes frem og inspirere til etterfølgelse.

Nyttig for næringslivet

Finskas mener at finansnæringen og næringslivet generelt vil ha nytte av at fremtidige medarbeidere kjenner til businesscase og argumenter for slike investeringsstrategier.

– Et hovedmål for prosjektet er å bidra til at fremtidens arbeidstakere og ledere innenfor finans og kapitalforvaltning har kunnskap om hvordan faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring påvirker selskapers lønnsomhet og vekst.

Norsif har som mål å legge et grunnlag for å samarbeide med norske utdanningsinstitusjoner.

–Vi håper også kartleggingen vil bidra til å identifisere muligheter for samarbeid mellom Norsif og utdanningsinstitusjoner for å fremme forskning om ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet og for å videreutvikle undervisningstilbudet.