Ingen aktivitetsskatt nå

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ingen aktivitetsskatt nå

Regjeringen foreslår ikke at det skal innføres aktivitetsskatt for finansnæringen nå. I statsbudsjettet presenteres imidlertid en skisse til hvordan en avgift på finansielle tjenester som er tilnærmet lik merverdiavgiften kan gjennomføres. 

Skissen legger opp til å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til finansielle tjenester der dette er praktisk mulig. Videre kan det innføres en avgift på margininntektene som av praktiske hensyn ikke kan omfattes av merverdiavgiften.

Avgiften, slik den skisseres, ligger tett opp mot egenskapene til merverdiavgiften, og ligner i mindre grad på en aktivitetsskatt slik den har blitt omtalt i tidligere proposisjoner. Skissen omtales derfor i det følgende som merverdiavgift på finansielle tjenester og avgift på margininntekter, heter det i proposisjonen.

Les mer om saken i statsbudsjettet