Hva gjør forsikringsbransjen med økte vannskader?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva gjør forsikringsbransjen med økte vannskader?

Klimaendringen er den største utfordringen i vår tid. Vi må forberede oss på et annet værscenario i fremtiden. Skadestatistikk fra skadeforsikringsselskapene viser at vannskader og naturskader øker kraftig over tid. Gjør vi nok for å stoppe den negative utviklingen? Og gjør vi nok for å sikre en god tilpasning til de negative klimaendringene vi allerede ser de første konturene av? Assisterende fagdirektør Mia Ebeltoft i Finans Norge ser på utfordringer forsikringsbransjen står overfor og hvordan bransjen forsøker å bidra.

Verdens mest anerkjente klimaforskere er nå enige om at det er vi mennesker som er driverne for klimaendringene, og at det er vår forurensning som er årsaken til at vi vil se mer av både ødeleggende naturkatastrofer og vannskader. Dette vil koste samfunnet dyrt hvis vi ikke tar tak.
Assisterende fagdirektør Mia Ebeltoft i Finans Norge
- Som representant for forsikringsbransjen, og som sentral aktør i klimaarbeidet i skadeforsikring, har jeg og vi som er i bransjen, brukt mye tid på spørsmålet om hva slags rolle forsikringsbransjen bør ha i dette scenarioet, og hvordan bransjen kan møte en ny global og lokal vanskelig utfordring, sier Ebeltoft i Finans Norge.

Klima på agendaen

Finans Norge har satt klima på agendaen. Som næringsorganisasjon er det nødvendig å kjenne til hva som skjer både på europeisk og på lokalt nivå. I EU har man temaet høyt på agendaen, og det arbeides nå aktivt for å finne løsninger på fremtidens flommer og havnivåstigninger. De har, og ønsker dialog og kunnskapsdeling med forsikringsnæringen.
Tall fra skadedata viser en økning både globalt og lokalt for naturskader og vannskader. Ifølge forskerne vil denne trenden fortsette. I Norge ser vi at økningen har vært størst innenfor vannskader, men at også flom og naturskader forekommer hyppigere. Erstatningsutbetalingen for branner i Norge, som tradisjonelt har ligget høyest, er på vei til å bli tatt igjen av vannskadene. Selskapene har derfor høy fokus på disse skadene.

Pilotprosjekt som skal avklare nytteverdien av skadedata for kommunene

Finans Norge har i år igangsatt et større pilotprosjekt som etter planen skal avsluttes til neste vår. Norsk Vann er involvert i prosjektet, sammen med KS, DSB, NVE og enkelte andre sentrale aktører. Målet er å avklare nytteverdien for kommuner når de får tilgang på forsikringsselskapenes skadedata ned på adressenivå. Formålet er at slike data skal kunne føre til et redusert antall (klimarelaterte) skader.

Les Mia Ebeltofts artikkel Hva gjør forsikringsbransjen med økte vannskader? i siste utgave av Norsk Vann.