Gjensidig godkjenning av finansielle rådgivere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjensidig godkjenning av finansielle rådgivere

Finansielle rådgivere som er autoriserte i Norge skal nå kunne få lisens som rådgiver i Sverige, og motsatt. 18. oktober undertegnet autorisasjonsordningene i de to landene samarbeidsavtalen i Stockholm.

Samarbeidsavtale: Klas Danielsson, styreleder i SwedSec, Siv Seglem, daglig leder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, Katarina Lidén, VD SwedSec og Marit Sagen Åstvedt, styreleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) som autoriserer finansielle rådgivere i Norge, og SwedSec, som lisensierer ansatte i det svenske verdipapirmarkedet har undertegnet en samarbeidsavtale.


Gjensidig godkjenning

Avtalen innebærer et samarbeid som bl.a. gir gjensidig godkjenning av hverandres kunnskapsprøver for rådgivere. Hensikten er at finansielle rådgivere som er autoriserte i Norge skal kunne få lisens som rådgiver i Sverige, og motsatt. Det vil dog bli stilt enkelte tilleggskrav fra de respektive landenes ordninger.

– Avtalen gir AFR-autorisasjonen i Norge en høyere verdi både for den enkelte rådgiver og for tilsluttede bedrifter som yter finansiell rådgivning i begge land, sier Siv Seglem, daglig leder i AFR.

– Samarbeidet fremmer arbeidsmulighetene for rådgivere mellom landene, og flere av de store finansielle foretakene har grenseoverskridende virksomhet. Det kjennes som et steg helt i riktig retning, sier SwedSecs VD Katarina Lidén.

SwedSec har ca 20 000 lisenshavere og 184 tilsluttede bedrifter. AFR har ca 6 600 autoriserte og 134 tilsluttede bedrifter.

Kontaktpersoner
Siv Seglem, daglig leder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere
Telefon: 23 28 44 50/ 913 51 081 eller siv@finaut.no

Katarina Lidén, VD SwedSec
Telefon: 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Marit Sagen Åstvedt, styreleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere
Direktetelefon: 23 28 43 13/ 909 46 871 eller marit.aastvedt@fno.no