Gjeldsregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsregister

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å etablere et offentlig gjeldsregister som skal gi banker og andre som yter kreditt tilgang til opplysninger om enkeltpersoners gjeld hos andre kredittforetak ved kredittvurderinger.

Ordningen skal gjelde enkeltpersoners kreditt som ikke framgår av andre registre, som kredittkortgjeld og forbrukslån. Formålet er å motvirke alvorlige gjeldsproblemer ved å forhindre at enkeltpersoner får ta opp større låne- og kredittforpliktelser enn de kan betjene.

Les mer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Programkategori 11.30 Forbrukerpolitikk.