Finansiell rådgiver mister autorisasjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansiell rådgiver mister autorisasjonen

Finansnæringen har innført klare regler for god rådgivningsskikk og har gitt autorisasjon til 6.600 finansielle rådgivere. For første gang er en rådgiver blitt fratatt sin autorisasjon som følge av brudd på god rådgivningsskikk.
– Det viser at næringens sanksjonsregler virker, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Den aktuelle saken gjaldt brudd på god rådgivningsskikks regel om å sørge for at kundens interesser går foran bedriftens og rådgiverens egne interesser (regel nr 6) samt kravet til skriftlig dokumentasjon (regel nr 10).

God rådgivningsskikk er næringens egne regler for hvordan rådgivere skal behandle kundene. God rådgivningsskikk er alltid å ta utgangspunkt i kundens situasjon og bruke nødvendig tid til å avklare hva som er i kundens interesse.

Samlet finansnæring

Norske finansbedrifter står samlet bak innføringen av god rådgivningsskikk og felles opplæring i etikk.

– Hele næringens omdømme rammes dersom bransjestandardene ikke etterleves og derfor er det viktig at slike saker blir tydelig kommunisert, både internt i bransjen og ikke minst til kundene. Kundene skal føle seg trygge på at en rådgivningssamtale i en bank eller et forsikringsselskap blir gjennomført i henhold til god rådgivningsskikk, understreker Idar Kreutzer.

Den aktuelle saken

Det er kun AFR (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere) som kan frata en finansiell rådgiver autorisasjonen. Autorisasjonsnemnda avgjør om autorisasjonen skal falle bort eller om det kun skal gis en advarsel. Bortfall av autorisasjon forutsetter enten gjentatte eller grove brudd på retningslinjene for god rådgivningskikk.

– I denne saken kom autorisasjonsnemnda til at den innklagede rådgiveren har foretatt grove brudd på retningslinjene for god rådgivningsskikk. Med bakgrunn i disse grove bruddene mener nemnda at det var nødvendig med en streng reaksjon av hensyn til markedets integritet og bransjens omdømme, sier daglig leder i Autorisasjonsordningene, Siv Seglem.