EU-motstand mot innskuddsgarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU-motstand mot innskuddsgarantiordningen

Bankenes sikringsfond garanterer for inntil to millioner kroner per innskyter per bank dersom en bank går overende. Garantiordningen er vesentlig høyere enn EUs innskytergaranti som utgjør 100 000 euro (vel 800 000 kroner). EU har for tiden under utarbeidelse nytt innskuddsgarantidirektiv. EU-kommisjonens forslag har vært behandlet både i EU-parlamentet og i EUs ministerråd. EU-parlamentet har blant annet som følge av stor innsats fra norske myndigheter gitt støtte til at Norge får opprettholde den særnorske tomillioners-grensen. Ministerrådet og Kommisjonen har imidlertid ikke gitt Norge en slik støtte.

Vedtak om nytt direktiv krever at Ministerrådet og Parlamentet blir enige. Det avholdes såkalte trilogforhandlinger mellom Kommisjonen og de to organer. På det første trilogmøtet 1. oktober 2013 om innskuddsgarantidirektivet ble blant annet den norske innskuddsgrensen drøftet.

Fem års overgangsordning

Det ble der enighet om at Norge ikke skulle få unntak fra grensen på 100 000 euro. Blant annet ble det vist til at den norske ordningen kunne tiltrekke seg innskudd fra andre EU-land. Det var imidlertid enighet om at Norge skulle få innvilget en overgangsordning på minst 5 år for eksisterende innskudd.

Det tas sikte på at trilogforhandlingene på de øvrige punktene blir sluttført senere i høst slik at resultatet kan behandles i Ministerrådet og i Parlamentet i plenum. Deretter må direktivet bli behandlet av EØS før det implementeres i det norske lovverket.

Finans Norge er kjent med at finansministeren nå har sendt brev til beslutningstakerne i EU der han gir uttrykk for at et slikt vedtak vil svekke den norske innskuddsgarantien og ber om at det gis anledning til å videreføre den norske ordningen som i dag. Finans Norge støtter dette arbeidet.

– Norske banker er solide

– Dersom det likevel skulle bli slik at den norske ordningen ikke kan opprettholdes, er det viktig å understreke at norske banker er meget solide og at det ikke er grunn til unødig bekymring om kundenes innskudd i norske banker, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.