Ber finansministeren trekke skatteforslag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber finansministeren trekke skatteforslag

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet protesterer i et felles brev til finansministeren kraftig på et skatteforslag i statsbudsjettet fra den avgåtte regjeringen. Forslaget om å begrense skattemessig fradrag for renter betalt til nærstående, har vidtrekkende konsekvenser for norsk næringsliv, heter det i brevet.

Stoltenberg-regjeringen fremmet i statsbudsjettet for 2014 forslag om å begrense skattemessig fradrag for renter betalt til nærstående. Forslaget var i april i år på høring, og flere av høringsinstansene hadde vesentlige merknader til og innvendinger mot høringsforslaget.

I lovproposisjonen er det i tillegg foreslått to vesentlige innstramninger i forhold til det som ble sendt på høring. Disse innstramningene har vidtrekkende konsekvenser for norsk næringsliv, og det er svært uheldig at høringsinstansene ikke har fått anledning til å kommentere disse endringene, heter det i brevet.

Oppsiktsvekkende

De tre organisasjonene skriver at det er oppsiktsvekkende at den avgåtte regjering har fremmet et så lite gjennomarbeidet forslag, som ikke er utredet i tilstrekkelig grad, og som dels ikke har vært gjenstand for høring og konsekvensutredning.

– Dette skaper usikkerhet for næringslivet. Vel vitende om at en utsettelse av forslaget også vil kunne innebærer en utsettelse av reduksjon i selskapsskatten fra 28 til 27 prosent, ber vi likevel regjeringen om å utsette forslaget, og å underlegge saken en grundig saksbehandling i forbindelse med Scheel-utvalget, skriver de i brevet.

Ber om snarlig møte

Denne saken er av så stor betydning for norsk næringsliv at vi ber om et snarlig møte med finansministeren for nærmere å utdype våre synspunkter og betydningen av saken.

– At så tunge næringslivsorganisasjoner som NHO, Rederiforbundet og Finans Norge går sammen og advarer mot dette, og til og med åpner for å utsette en skattelette, håper jeg illustrerer alvoret i denne saken. Jeg tror vår nye finansminister ser at denne saken bør behandles mer seriøst enn hva den forrige regjeringen la opp til, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.