Bedre tider for sparerne?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bedre tider for sparerne?

Siste uke i oktober arrangeres sparebankuka i Norge. Da er det også Verdenssparedagen. I år er det gledelig å konstatere at den nye regjeringen sender flere positive signaler til norske sparere. Både regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen med KrF og Venstre gir signaler om å stimulere til sparing. Nå gjenstår det å se om ord blir til realiteter.

Adm. dir Idar Kreutzer i Finans Norge ønsker bedre tider for sparerneÅ eie egen bolig er i dag et stort velferdsgode, men det er vanskelig for mange, spesielt unge, å komme inn på boligmarkedet. Press i boligmarkedet og strengere krav til egenkapital, gjør at terskelen for førstegangsetablerere inn i boligmarkedet blir stadig høyere.

Ønsker utvidet BSU-ordning

En styrket BSU-ordning vil bidra til at unge mennesker får incentiv til sparing til egen bolig. Samtidig bidrar BSU-ordningen til at unge mennesker får del i skattefordelene ved det å spare til bolig, selv om de ikke får del i de store skattefordelene det gir å eie egen bolig. Regjeringen har signalisert at de vil se på BSU-ordningen, og vi håper at dette blant annet vil innebære en utvidelse av ordningen, og en dobling av beløpsgrensen.

Må forbedre ordningen for individuell pensjonssparing

Også innen pensjonssparing finner vi positive signaler. Individuell pensjonssparing (IPS) er en del av et bredt politisk forlik om den totale pensjonsreformen. Ordningen videreførte skattereglene fra den tidligere IPA-ordningen, men med lavere grense for hvor mye som kan spares årlig. Den nye grensen er på 15.000 kroner pr år, mot 40.000 kroner i IPA. Skattereglene for individuelle pensjonsavtaler innebærer at innbetalinger skal trekkes fra alminnelig inntekt hvor skattesatsen er 28 prosent, mens utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt med relativt høy marginalskatt på pensjonsutbetalinger for flere grupper. Denne asymmetriske skattemessige behandlingen har bidratt til lav interesse for produktet i markedet. Nye regler for pensjonistbeskatning har bidratt til ytterligere å svekke interessen.

Finans Norge håper regjeringen forbedrer ordningen for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra, ordningen.