6.000 har tatt Økonomilappen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

6.000 har tatt Økonomilappen

To måneder med Økonomilappen, og 6.000 personer har fullført kunnskapstesten. Resultatene så langt avdekker variasjoner i brukernes kunnskapsnivå. Spørsmålene om dagligøkonomi er de enkleste, mens spare- og lånetemaene er litt mer krevende.  Størst problemer har brukerne med enkel prosentregning.

Økonomilappen - test dine økonomiske kunnskaperSiden lanseringen i slutten av august har mer enn 11.000 personer vært innom sidene og startet Økonomilappen. Ca 55 prosent av disse har altså gjennomført testen. Flere sparebanker har bidratt til å markedsføre Økonomilappen med å lage aktiviteter for ungdom med utgangspunkt i testen. 

Testen er anonym, og vi vet således ikke hvem som har gjennomført den, men vi vet at både ungdom og voksne personer har testet sine kunnskaper i personlig økonomi. 

Hva vet vi om kunnskapen?

Økonomilappen består av 20 spørsmål som trekkes tilfeldig fra en spørsmåIsdatabase hver gang testen gjennomføres. Kartleggingen så langt viser at brukerne i snitt har svart rett på 17 spørsmål. For oss har det vært et poeng at testen skal være litt krevende, og antall rette svar kan tyde på at vi har truffet rett med vanskelighetsgraden.

Ved nærmere analyse ser vi at det er spørsmålene innenfor temaet dagligøkonomi som har vært de letteste, noen av sparespørsmålene har vist seg å være litt mer krevende, mens spørsmålene om lån synes å være de vanskeligste.

Økonomilappen skal først og fremst gi ungdom og unge voksne mulighet til å teste sine kunnskaper i personlig økonomi. Vanskelighetsgraden på spørsmålene varierer, og de fleste synes å ha grei oversikt over tema som budsjett og økonomistyring, netthandel, forsikring og inkasso. Resultatene viser også at brukerne generelt har god kunnskap om BSU og boligsparing, noe som er veldig bra. 

Manglende tallforståelse

Problemene oppstår når spørsmålene krever beregninger, særlig enkel prosentregning. I snitt svares det feil på 40 prosent av disse spørsmålene, selv om det oppgis tre svaralternativer og brukeren kun skal krysse av for riktig svar. 

En kunnskapstest i økonomi krever en viss tallforståelse, og her viser altså Økonomilappen at det svikter litt, noe som for øvrig er i overensstemmelse med flere undersøkelser som har avdekket at manglende mattekunnskaper er utbredt i befolkningen. Myndighetene har derfor satt i gang tiltak for å bedre skoleelevenes kunnskaper i realfag.

Økonomilappen er et verktøy som kan brukes for å øke kunnskapen i privatøkonomi som blant annet dreier seg om å kunne anvende matematikk i praksis. På mange områder i livet er enkel matematikk viktig kunnskap å ha med seg. For eksempel er det helt nødvendig å kunne prosentregning når man skal vurdere tjenester og produkter fra bank og forsikring, samt ulike tilbud i butikkene.

Om Økonomilappen

Økonomilappen er en digital kunnskapstest utviklet av Finans Norge og Forbrukerombudet med støtte fra Finansmarkedsfondet. Samarbeidspartnerne er opptatt av at de unge må lære privatøkonomi.

En gjennomgang av Økonomilappen vil gi de unge viktig basiskunnskap og vil bidra til å kartlegge de unges kunnskapsnivå i ulike temaer som sparing, lån og dagligøkonomi. Økonomilappen skal kunne brukes som grunnlag for både rådgivning i bank og opplæring i skolen.

Resultatene av testen kan også være nyttige i samtaler mellom foreldre og ungdom. Testen er først og fremst beregnet på unge voksne mellom 16 og 25 år, men alle kan ha nytte av å teste sine økonomiske kunnskaper.

Økonomilappen er laget på bakgrunn av heftet "På egne ben" som inneholder basisinformasjon om personlig økonomi for målgruppen: