Viktig å granske sommerulykkene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig å granske sommerulykkene

Finans Norge mener det er svært positivt at Statens vegvesen nå vil gå ekstra grundig til verks og granske de mange sommerulykkene i år. Da kan vi forhåpentligvis få vite mer om hva som er årsaken til ulykkene. Totalt har 65 personer omkommet i sommertrafikken, 26 flere enn i fjor sommer.

– At unge er involvert i mange av ulykkene, viser at det forebyggende arbeidet med trafikksikkerhet må fortsette for fullt, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal. 

Manglende bilbeltebruk bør være unødvendig og det er svært bekymringsfullt at så mange dødsulykker her i landet er forbundet med manglende bilbeltebruk.

Arbeidet for å endre holdninger til både fart og rus i trafikken må forsterkes ytterligere selv om det er mange gode undervisningsopplegg i gang.

Eldre bilførere har også vært en utsatt gruppe trafikanter i sommer.

Det er svært viktig å få nok hvile, pauser og ta hensyn til egne ferdigheter. Mange kan oppleve å bli trøtte bak rattet.

Egne kjøreferdigheter er det vi som enkeltpersoner som har ansvaret for.

Samtidig kan ikke den menneskelige faktor elimineres helt, så fysiske tiltak på veien er også viktig for å bedre trafikksikkerheten.

– Finans Norge mener arbeidet med midtrekkverk bør prioriteres for å bidra til å redusere trafikkulykkene. Midtdelere redder liv, sier Neverdal