Sjef i eget liv!

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet opplæringsprogrammet Sjef i eget liv! for videregående skole. Det er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen.

Programmet bygger på den digitale plattformen Sjef i eget liv! som Finans Norge har utviklet sammen med Husbanken og NAV.

Målgruppe 

Elever i vg1.

Kompetansemål

Forankret i LK-06 gjennom bl.a. samfunnsfag, Individ og samfunn (VG1): «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne ut inntekter, planlegge pengeforbruk i en familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere hvordan sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.»

Omfang

Tre timer hvor lærer/ ekstern veileder går gjennom programmet sammen med elevene. Elevene bør oppfordres til å jobbe videre med den digitale plattformen i etterkant av opplæringen.

Ramme

 • Programmet er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen. UE i fylket kan være behjelpelige med å skaffe eksterne veiledere. Hvis ikke man har eksterne tilgjengelig kan det gjennomføres av lærer. 
 • Programpakken består av den digitale plattformen Sjef i eget liv og noen tilleggselementer som brukes som grunnlag for elevenes valg.
 • Elevene må ha PC/ nettbrett med nettilgang tilgjengelig.

Sjef i eget liv kan kjøpes i Ungt Entreprenørskaps nettbutikk

Fokus i Sjef i eget liv!

Elevene skal få en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan innvirke på valgmulighetene deres senere i livet. Hvis de ser for seg at de en gang skal kunne kjøpe seg en egen bolig, er det avgjørende å ha et bevisst forhold til egen økonomi og se verdien av langsiktig sparing. Gjennom programmet Sjef i eget liv! blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør ulike konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig.

Mål

Elevene skal kunne:

 • reflektere over sammenhengen mellom de valg de gjør i dag og livet de ønsker seg i fremtiden.
 • forstå at en del av valgene de tar, kan få økonomiske konsekvenser.
 • sette opp budsjett og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.
 • reflektere rundt de reelle mulighetene for en gang å kunne skaffe seg en egen bolig.
 • reflektere over hvorfor sparing er viktig og vite om fordelene med BSU.

Forløp i "Sjef i eget liv!"

 • Introduksjon med diskusjon/ refleksjon rundt mulige utdanninger og karriereveier
 • Sett opp et budsjett og gjøre valg når det gjelder eget forbruk ut fra en gitt inntekt.
 • Legg inn inntekt fra yrkeskort og utgiftene fra budsjettarket inn i den digitale plattformen "Sjef i eget liv!"
 • Gjøre ulike vurderinger ut fra målet om å redusere forbruk og kunne øke sparekontoen. 
 • Vurdere mulige boligkjøp i forhold til personlig økonomi. Den digitale plattformen vil hele tiden vise elevene hvor lang tid det vil ta dem å spare til egenkapitalen på bolig etter hvert som de endrer tallene i budsjettet.
 • Avslutning og oppsummering hvor vi diskuterer og reflekterer rundt eget forbruk.
 • Informasjon om ulike spareformer for unge mennesker.

Sjef i eget liv-folder

Finans Norge har laget en liten veileder/informasjonsbrosjyre med utgangspunkt i Sjef i eget liv og Økonomilappen. Her er blant annet tips og råd til de unge om hvordan spare til egen bolig og andre formål, og hvordan få pengene til å rekke lenger.