Samarbeid om forebygging av ulykker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samarbeid om forebygging av ulykker

På selve ulykkesdagen fredag den 13. ble en ny samarbeidsavtale mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet undertegnet. Med dette vil departementet og Finans Norge videreføre sin støtte til Skadeforebyggende forum (Skafor) i fem nye år fra 2014 til 2018.

Adm. dir. Idar Kreutzer og helseminister Jonas Gahr Støre signerte avtale.

Signeringen fant sted på helseministerens kontor der administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer og Helseminister Jonas Gahr Støre begge understreket betydningen av forebygging og verdien av et samarbeid. Begge parter anerkjente Skafors arbeid med å spre informasjon og kunnskap, og motivere til lokal innsats.

Skafor skal som tidligere fungere som et nasjonalt kontakt-, samarbeids- og formidlingsorgan for skadeforebyggende arbeid.

Les mer om Skafor på www.skafor.org.

I avtaleperioden skal Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet gjøre en vurdering av aktuelle områder med tanke på å eventuelt videreutvikle samarbeidet for å fremme befolkningens helse.

Les også saken fra Helse- og omsorgsdepartementet