Samarbeid om forebygging av ulykker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samarbeid om forebygging av ulykker

På selve ulykkesdagen fredag den 13. ble en ny samarbeidsavtale mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet undertegnet. Med dette vil departementet og Finans Norge videreføre sin støtte til Skadeforebyggende forum (Skafor) i fem nye år fra 2014 til 2018.

Adm. dir. Idar Kreutzer og helseminister Jonas Gahr Støre signerte avtale.

Signeringen fant sted på helseministerens kontor der administrerende direktør i Finans Norge Idar Kreutzer og Helseminister Jonas Gahr Støre begge understreket betydningen av forebygging og verdien av et samarbeid. Begge parter anerkjente Skafors arbeid med å spre informasjon og kunnskap, og motivere til lokal innsats.

Skafor skal som tidligere fungere som et nasjonalt kontakt-, samarbeids- og formidlingsorgan for skadeforebyggende arbeid.

Les mer om Skafor på www.skafor.org.

I avtaleperioden skal Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet gjøre en vurdering av aktuelle områder med tanke på å eventuelt videreutvikle samarbeidet for å fremme befolkningens helse.

Les også saken fra Helse- og omsorgsdepartementet