Norsif med nytt fra forskningsfronten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsif med nytt fra forskningsfronten

Stadig flere investorer erkjenner at vurderinger knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse, de såkalte ESG-faktorene, har stor betydning i investeringsbeslutninger.

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) holdt nylig et fagseminar der målet var å belyse hva forskningen sier om ESG-faktorenes innvirkning på risiko og avkastning.

Marcus Nilsson fra Centre for Responsible Banking & Finance ved University of St. Andrews presenterte en oversikt over forskning som viser at integrering av ESG-faktorer kan redusere risiko på portefølje- og selskapsnivå, og at ESG-strategier har positiv innvirkning på avkastningen.

- Nilson understreket at bare investorer med særskilt kompetanse og sofistikerte strategier vil kunne dra nytte av disse positive effektene. Forskningen sammenstilt av Centre for Responsible Banking & Finance viser at en ren eksklusjonsstrategi basert på svartelister/negativ screening alene ikke er nok, forteller Kristin Voll som er kommunikasjonsansvarlig i Norsif.

Zoltán Nagy fra MSCI mente at investorer burde se nærmere på det han kalte et "lykkelig ekteskap" mellom kvantitative investeringsstrategier og ESG-data. Teorien til MSCI er at forvaltere som anvender visse ESG-strategier kan oppnå meravkastning i forhold til indeks selv med lav risiko og færre selskaper i porteføljen.

- Agnes Neher, også fra University of St. Andrews, presenterte en sammenligning av ESG-vurderinger og kredittvurderinger av de såkalte PIIGS-landene. Jevnt over viser ESG-vurderingene fra analysebyrået oekom en nedadgående trend for PIIGS-landene lenge før tendensen ble plukket opp av de store kredittvurderingsfirmaene, avslutter Kristin Voll.

Norsif, som ble etablert i januar i år, er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer. Mer informasjon: www.norsif.org

Presentasjoner fra seminaret og en kort oppsummering av innleggene.

Ytterligere relevant materiale.