Norsif med nytt fra forskningsfronten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norsif med nytt fra forskningsfronten

Stadig flere investorer erkjenner at vurderinger knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse, de såkalte ESG-faktorene, har stor betydning i investeringsbeslutninger.

Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) holdt nylig et fagseminar der målet var å belyse hva forskningen sier om ESG-faktorenes innvirkning på risiko og avkastning.

Marcus Nilsson fra Centre for Responsible Banking & Finance ved University of St. Andrews presenterte en oversikt over forskning som viser at integrering av ESG-faktorer kan redusere risiko på portefølje- og selskapsnivå, og at ESG-strategier har positiv innvirkning på avkastningen.

- Nilson understreket at bare investorer med særskilt kompetanse og sofistikerte strategier vil kunne dra nytte av disse positive effektene. Forskningen sammenstilt av Centre for Responsible Banking & Finance viser at en ren eksklusjonsstrategi basert på svartelister/negativ screening alene ikke er nok, forteller Kristin Voll som er kommunikasjonsansvarlig i Norsif.

Zoltán Nagy fra MSCI mente at investorer burde se nærmere på det han kalte et "lykkelig ekteskap" mellom kvantitative investeringsstrategier og ESG-data. Teorien til MSCI er at forvaltere som anvender visse ESG-strategier kan oppnå meravkastning i forhold til indeks selv med lav risiko og færre selskaper i porteføljen.

- Agnes Neher, også fra University of St. Andrews, presenterte en sammenligning av ESG-vurderinger og kredittvurderinger av de såkalte PIIGS-landene. Jevnt over viser ESG-vurderingene fra analysebyrået oekom en nedadgående trend for PIIGS-landene lenge før tendensen ble plukket opp av de store kredittvurderingsfirmaene, avslutter Kristin Voll.

Norsif, som ble etablert i januar i år, er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer. Mer informasjon: www.norsif.org

Presentasjoner fra seminaret og en kort oppsummering av innleggene.

Ytterligere relevant materiale.