Gode bankresultater i 1. halvår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gode bankresultater i 1. halvår

Norske banker (morbanker) gjør det bra og har gode resultater for 1. halvår 2013. Det er først og fremst de lave tapene på utlån og positiv utvikling i netto provisjonsinntekter som bidrar til de gode resultatene i bankene. Resultat før skatt for 1. halvår var på 17,8 milliarder kroner noe som er en nedgang mot samme periode i fjor på 3,54 prosent. Bankene er fortsatt solide med en ren kjernekapital på 11,98 prosent. Det viser regnskapstall fra Bankenes sikringsfond.

Les mer om bankresultatene hos Bankenes sikringsfond