Gjeldsveksten ytterligere ned

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten ytterligere ned

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,2 prosent ved utgangen av juli. Det innebærer en videre reduksjon i veksttakten som var 6,4 og 6,3 prosent i henholdsvis mai og juni. Både gjeldsveksten i husholdningene og ikke-finansielle foretak falt i perioden. Ved utgangen av juli utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 255 milliarder kroner.

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 4,0 prosent i juli, en reduksjon fra 4,2 prosent i juni. Dermed faller veksten for andre måned på rad etter å ha økt i april og mai. Ved utgangen av juli utgjorde den samlede innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak 1 425 milliarder kroner sammenlignet med 1 428 milliarder kroner måneden før.

Videre fall i husholdningenes gjeldsvekst

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,1 prosent i juli, ned fra 7,3 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 468 milliarder kroner ved utgangen av juli, mot tilsvarende tall på 2 460 milliarder kroner i juni. Husholdningenes kredittvekst har ligget stabilt rundt 7 prosent siden mars i fjor, men er fremdeles større enn inntektsveksten. Lønnsoppgjørene har vært nokså moderate i 2013, og lønnsveksten ser ut til å bli om lag 3,5 prosent. Dermed øker fortsatt husholdningenes gjeldsbelastning, men i et lavere tempo enn på midten av 2000-tallet.

Litt svakere utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4 prosent i juli, noe ned sammenlignet med 4,2 prosent vekst i juni. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 453 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Motsatt var veksten i obligasjonsmarkedet høy. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 31,9 prosent i juli, mot 33,1 prosent i juni. Tilsvarende tall for sertifikatgjelden var -2,3 prosent og -2,0 prosent i henholdsvis juli og juni. Verdipapirgjeld utgjør kun om lag 7 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld.