Finansnæringen gratulerer Forbrukerrådet med 60-årsjubileet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen gratulerer Forbrukerrådet med 60-årsjubileet

Forbrukerrådet feirer i disse dager sin 60-årsdag. Det har vært en rivende utvikling på det forbrukerpolitiske området i disse årene. Under Forbrukerrådets jubileumsarrangement gratulerte Idar Kreutzer en vital 60–åring på vegne av hele finansnæringen. Kreutzer berømmet Forbrukerrådet for godt samarbeid i tilknytning til Finansportalen og Finansklagenemnda.

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge gratulerer Forbrukerrådet med 60 års jubileet.
Den første vareundersøkelsen, datert september 1953, gjaldt kvaliteten på egg. Var det forskjell på stemplede og kvalitetssorterte egg og ustemplede egg som ikke ble solgt gjennom grossist?  Det er langt derfra til dagens brede tjenestespekter. Nå tilbys bl.a. Finansportalen, en portal for tannhelsetjenester og en app for hormonsjekk av kosmetikk.

Under Forbrukerrådets jubileumsarrangementet gratulerte Idar Kreutzer en vital 60–åring på vegne av hele finansnæringen.

- Dagens forbrukere må forholde seg til et mangfold av muligheter på alle plan – ikke minst når det gjelder personlig økonomi. Det betyr at forbrukerne har behov for dyktige og tydelige talsmenn. Det betyr også at leverandører av produkter og tjenester har behov for god dialog med Forbrukerrådet og forbrukermyndighetene.

Kreutzer berømmet Forbrukerrådet for godt samarbeid i tilknytning til Finansportalen og Finansklagenemnda. Han takket også for verdifulle innspill til det faglige arbeidet i AFR og Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring. Forbrukerorienteringen i finansnæringen er høy, sa Idar Kreutzer og mente at det er en forutsetning for at finansbedriftene skal fylle sin funksjon i samfunnet. 

- Finans Norges nye strategi gjenspeiler dette. Ett av våre tre fokusområder er å ”synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten”. Som et resultat av dette vil Finans Norges arbeid med forbrukerspørsmål bli intensivert, avsluttet Kreutzer.