August topper korthandelen

Tall fra Finans Norge og Nets viser at kortbruken fortsetter å øke, og at august er måneden med flest kortkjøp hittil i år. Denne måneden ble det gjennomført 130 millioner kortkjøp. Det innebærer en vekst på mer enn 8 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

I august ble det handlet med kort for 47,3 milliarder kroner, en økning på mer enn 6 prosent i forhold til august 2012. Fredag 23. august var dagen med flest kortkjøp og høyest kortomsetning i august. Denne dagen ble kortene benyttet mer enn 5,2 millioner ganger.

– Hittil i år er det utført mer enn 940 millioner kortkjøp, og i løpet av september vil betalingskortene være brukt mer enn 1 milliard ganger. Ved utgangen av september vil det også være utført flere kortkjøp enn i hele 2009, sier informasjonssjef Stein-Arne Tjore i Nets.

Kort erstatter ofte kontanter

I august ble det handlet varer og tjenester for 38,3 milliarder kroner med BankAxept-kort og disse kortene ble benyttet 117 millioner ganger.

– Det er en trend at BankAxept-kort i større grad benyttes til småbeløp. Mer enn 13 prosent av alle kjøp med BankAxept-kort var under 50 kroner forrige måned, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Foruten BankAxept-kort fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort. Mer enn åtte av ti kortbetalinger skjer med BankAxept-kort.