– Bør se på egenkapitalkrav og sparemuligheter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Bør se på egenkapitalkrav og sparemuligheter

Kommunaldepartementets forslag om å stramme inn ordningen med startlån vil gjøre det enda mer krevende for mange unge å kjøpe bolig.
– Derfor bør myndighetene se innstramningen i startlånsordningen i sammenheng med Finanstilsynets boliglånsretningslinjer og spareinsentiver for å gi unge mennesker en realistisk mulighet til å spare opp nødvendig egenkapital for å kunne kjøpe bolig, heter det i en høringsuttalelse fra Finans Norge.
Les Finans Norges høringsuttalelse