09

Gå til hovedinnhold

09

Finansnæringen gratulerer Forbrukerrådet med 60-årsjubileet

Forbrukerrådet feirer i disse dager sin 60-årsdag. Det har vært en rivende utvikling på det forbrukerpolitiske området i disse årene. Under Forbrukerrådets jubileumsarrangement gratulerte Idar Kreutzer en vital 60–åring på vegne av hele finansnæringen....

Sjef i eget liv!

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap har utarbeidet opplæringsprogrammet Sjef i eget liv! for videregående skole. Det er knyttet opp mot læringsmål i personlig økonomi og kan derfor med fordel gjennomføres av en ekstern veileder fra finansnæringen.

Lovproposisjon om ny arbeidskadeforsikring

Regjeringen har fremmet et lovforslag til en  ny arbeidsskadeforsikringslov  som slår sammen yrkesskadekapittelet i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Lovforslaget skal endelig behandles i Stortinget.

Flere utfordringer venter

Finans Norge arbeider for å sikre at Solvens II er tilpasset riktig til norsk forsikringsvirksomhet. Store deler er på plass, men det er fortsatt flere utfordringer som venter. Målet med det nye solvensregimet er å øke beskyttelsen for forsikringstakere og øke stabiliteten i finansmarkedene, sier fagsjef Martin Carlén i Finans Norge i et innlegg i siste nummer av Nordisk...

Bærekraft viktigere i forsikring

Bærekraftstenkningen blir stadig mer sentral i forsikringsnæringen, ikke minst på grunn av klimaendringene. Våtere og villere vær slår direkte ut i skadetallene fastslår direktør Marit Sagen Åstvedt i Finans Norge.

Vi trenger fedrekvoten

Arbeidslivet er ennå ikke modent for avvikling av fedrekvoten. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i et innlegg i Dagsavisen i dag.

Storebrand og DNB kvalifisert til Dow Jones Sustainability World Index.

Storebrand og DNB er igjen kvalifisert til den prestisjetunge bærekraftsindeksen Dow Jones Sustainability World Index.  – Konkurransen om å kvalifisere seg øker hvert år. Det betyr at bransjen forbedrer seg, og det er svært gledelig, sier bærekraftsjef Stin...

Økonomilappen en suksess

I løpet av de tre ukene siden Økonomilappen ble lansert, har tusenvis vært innom nettsidene og sjekket sine økonomiske kunnskaper. 4 900 har fullført testen hos Norsk Test. 

Norsif med nytt fra forskningsfronten

Stadig flere investorer erkjenner at vurderinger knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse, de såkalte ESG-faktorene, har stor betydning i investeringsbeslutninger.

Samarbeid om forebygging av ulykker

På selve ulykkesdagen fredag den 13. ble en ny samarbeidsavtale mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet undertegnet. Med dette vil departementet og Finans Norge videreføre sin støtte til Skadeforebyggende forum (Skafor) i fem nye år fra 2014 t...

Nytt virkemiddel krever varsom bruk

I Finansavisen skriver Idar Kreutzer og Erik Johansen i Finans Norge om motsyklinsk kapitalbuffer. Den økonomiske politikken har nylig blitt tilført et nytt virkemiddel. Virkningene av det er usikre, og derfor er en forsiktig fremgangsmåte påkrevet. Norske...

Keiserens nye klær

Norske banker må ha mer kapital enn svenskene for å oppnå samme kapitaldekningsprosent. Dette er det vanskelig for utenlandske investorer å sette seg inn i, og det gjør at norske banker straffes unødig i finansmarkedene. Det skriver adm. direktør Idar...

Gode bankresultater i 1. halvår

Norske banker (morbanker) gjør det bra og har gode resultater for 1. halvår 2013. Det er først og fremst de lave tapene på utlån og positiv utvikling i netto provisjonsinntekter som bidrar til de gode resultatene i bankene. Resultat før skatt for 1. halvår var på 17,8 milliarder kroner noe som er en nedgang mot samme periode i fjor på 3,54 prosent. Bankene er fortsatt solide...

Viktig å granske sommerulykkene

Finans Norge mener det er svært positivt at Statens vegvesen nå vil gå ekstra grundig til verks og granske de mange sommerulykkene i år. Da kan vi forhåpentligvis få vite mer om hva som er årsaken til ulykkene. Totalt har 65 personer omkommet i sommertrafikken, 26 flere enn i fjor sommer.

Gjeldsveksten ytterligere ned

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,2 prosent ved utgangen av juli. Det innebærer en videre reduksjon i veksttakten som var 6,4 og 6,3 prosent i henholdsvis mai og juni. Både gjeldsveksten i husholdningene og ikke-finansielle foretak falt i perioden. Ved utgangen av juli utgjorde samlet...

Egen pensjonssparing bør stimuleres

Myndighetene kan få folk flest til å spare til pensjon ved å legge til rette for dette med enkle grep. Virkemidler som stimulerer til økt pensjonssparing bør bli en sak vi hører mer om i valgkampen. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i e...

– Bør se på egenkapitalkrav og sparemuligheter

Kommunaldepartementets forslag om å stramme inn ordningen med startlån vil gjøre det enda mer krevende for mange unge å kjøpe bolig. – Derfor bør myndighetene se innstramningen i startlånsordningen i sammenheng med Finanstilsynets boliglånsretningslinjer og...