Forenkling av skatteregler og fjerning av forbud

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forenkling av skatteregler og fjerning av forbud

Finans Norge har i flere år tatt til orde for å avskaffe forbudet mot å utstede obligasjoner til underkurs. Nå har Finansdepartementet kommet med et forslag om endringer i skatteloven som forenkler beskatning av kursgevinster på obligasjoner. Dersom dette forslaget blir gjennomført vil emisjonsforskriften med forbud mot å utstede obligasjoner til underkurs bli tatt bort. Finans Norge støtter departementets forslag til endringer og anbefaler i høringssvaret at forbudet mot underkursobligasjoner kan fjernes umiddelbart. Les høringssvaret her.