Stabil utvikling for tidligpensjonering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stabil utvikling for tidligpensjonering

Finans Norge henter halvårlig inn informasjon om utviklingen i antall tidligpensjoneringer innenfor innskudds- og ytelsesbasert pensjon. Den siste statistikken viser at omtrent 5 400 personer har tatt ut sin tjenestepensjon før 67 år i første halvår 2013. Dette er omtrent samme antall tidligpensjonsuttak som første halvår 2012.